Tab Menu H

Uppdraget

Uppdaterad 12-08-16

Församlingar som är med oss i detta:

Brokyrkan, Opphem / Rimforsa
Korskyrkan, Karlstad
Korskyrkan Aneby
Korskyrkan, Jönköping
Korskyrkan, Vimmerby
Kristinakyrkan, Lindesberg
Lundhagskyrkan, Hovsta, örebro
Salem, Godegård

Övriga uppdragsgivare:

Evangeliska frikyrkan, EFK
Tansen Mission Hospital
United Mission to Nepal, UMN

Vi använder våra yrkeskunskaper för att stärka sjukhuset i Tansen, en liten stad på 1400 m höjd, ca 25 mil väster om Kathmandu. Sjukhuset, som byggdes 1955, har 165 bäddar och drygt 300 anställda samt 10-12 volontärer (vi, tex), utsända som missionärer från sina hemländer som i nuläget är Australien, England, USA, Korea, Norge och Sverige.

Till sjukhuset kommer varje år ca 80 000 patienter från ett stort upptagningsområde och man utförde år 2009 7200 operationer. Det finns en barnavdelning (byggd 2006) där barn med bl a benbrott, brännskador och infektioner vårdas.

Vår uppdragsgivare i Nepal heter UMN, United Mission to Nepal, den missionsorganisation som har ansvar för sjukhuset. Vi är utsända och anställda av det svenska samfundet Evangeliska Frikyrkan, EFK. Till och med juni 2010 fick vi (EFK) Sidas volontärbidrag för Pernillas tjänst men sedan dess stöds vi helt av församlingar i Sverige. Se länkar! Vårt nuvarande kontrakt är t o m december 2012.

Pernilla har utarbetat en 8 veckors barnsjukvårdskurs (Pediatric Nursing Course, PNC), nu komprimerad till 4 veckor, för sjuksköterskor och kursen har nu genomförts på Tansensjukhuset 5 gånger, med stor framgång. Det finns ett stort intresse från National Health Training Center (NHTC) att låta PNC bli obligatorisk för sjuksköterskor över hela Nepal, och Pernilla jobbar nu med nationaliseringsprocessen genom möten med olika instanser i Kathmandu. Under hösten -11 blev det klart att Unicef vill sponsra PNC finansiellt, ett stort bönesvar!

Otto jobbar deltid med att utveckla dels den medicintekniska verksamheten (se till att apparater fungerar och används rätt), och dels IT-stödet. Jag har förmånen att jobba med yngre duktiga kolleger, så uppgiften är till stor del att "coacha" dem. Utöver sjukhusjobbet handleder Otto Idas skolarbete - se nedan - och är med John.

Moa går i en internationell (engelskspråkig) skolgrupp, som just nu består av åtta elever i åldern 5-11 år och läraren Sophia från Australien. Ida började augusti 2011 Sofia Distansundervisning och går nu år 7.

Vår vision är att i Nepal få se en ännu bättre vård och omsorg på sjukhuset i Tansen. Vår längtan är också att lära känna nepaleser och dela deras vardag och de kristnas församlingsliv.

Klicka i kartan för fler kartor